De praktijk

In 1981 ben ik afgestudeerd aan de universiteit voor diergeneeskunde in Utrecht richting gezelschapsdieren. Na mijn studie heb ik in diverse praktijken door heel Nederland mijn vakkennis verder uitgebreid. In 1983 ben ik neergestreken in het Brabantse Best. Daar heb ik met veel enthousiasme een eigen praktijk opgebouwd, waar ik al dertig jaar mijn beroep met passie uitoefen.

Inmiddels hebben wij een team gevormd met nog een extra dierenarts en twee dierenartsassistentes.

In onze praktijk voeren wij het grootste deel van de onderzoeken zelf uit, zoals bloedonderzoek,echografieën, rontgenfotos en ECG’s. Ook verrichten wij zelf de meeste operaties. Uw dier kan na de operatie in onze opnameruimte rustig bijkomen van de narcose.

Daarnaast hebben wij goede contacten met diverse specialisten voor eventuele doorverwijzingen. Meer informatie over specialisatie in de diergeneeskunde en een lijst met in Nederland geregistreerde specialisten kunt u vinden op www.groepveterinairespecialisten.nl

Wij volgen de ontwikkelingen op diergeneeskundig gebied op de voet en houden door regelmatige nascholing onze kennis op niveau.

Ondanks de groei blijven wij een praktijk met een persoonlijk karakter, waar de zorg voor het dier en de communicatie met de eigenaar voorop staan.