Nieuws en links

Wist u dat

Wist u dat…

-          …er een nieuw vaccin beschikbaar is tegen leptospirose?

Dit biedt een bredere bescherming. Lees ook de rubriek ‘Leptospirose en vaccinatie’ op deze website of vraag uw dierenarts om meer informatie.

-          …wij spaarkaarten hebben voor het voer van Royal Canin?

Bij aankoop van 10 identieke verpakkingen Royal Canin veterinaire voedingen in onze praktijk, ontvangt u van ons 1 verpakking gratis. Vraag uw dierenarts of assistente om de spaarkaart.

-          …alleen chippen niet voldoende is?

Om bij vermissing uw huisdier terug te kunnen vinden, dient de chip ook geregistreerd te zijn, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren (www.ndg.nl). Zorg er altijd voor dat deze gegevens kloppen, dus geeft wijzigingen van adres en/of telefoonnummer tijdig door.

-          …wij uitsluitend op afspraak werken?

Dit om voor u de wachttijden zoveel mogelijk te beperken.

-          …u ons voor spoedgevallen ook ’s avonds en in het weekend kunt bereiken?

Wij zorgen dat er altijd een dierenarts beschikbaar is voor spoedgevallen. Indien onze praktijk zelf geen dienst heeft, verwijzen wij u door naar dierenarts Hornix in Boxtel.

-          …het belangrijk is om uw dier jaarlijks te laten controleren door een dierenarts?

Bij deze jaarlijkse controle kunnen gezondheidsklachten eerder aan het licht komen, waardoor een behandeling effectiever kan zijn. Deze controle wordt door ons altijd uitgevoerd bij de jaarlijkse vaccinatie.

-          …de dierenarts ook bij u aan huis kan komen?

Als het voor u of uw huisdier niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken, dan kunt u ook een afspraak maken voor een visite aan huis. Het spreekt voor zich dat in sommige gevallen een vervolgonderzoek op de praktijk plaatsvindt, omdat daar meer middelen voor onderzoek aanwezig zijn.

Jeuk

 

Jeuk

  Heeft uw hond last van huidklachten en jeuk? De kans is groot dat deze klachten worden veroorzaakt door een allergie. Voedselallergie of een allergie voor o.a. pollen en huisstofmijten 'verziekt' het leven van menige hond en baas.Vaak tobben dieren onnodig lang met dit probleem omdat het niet duidelijk is wat de oorzaak is of omdat er gedacht wordt dat er niets aan te doen is.Kijk eens naar deze videos en herkent u deze klachten? Neem dan contact op met ons !

 

Kijk hier!

Teken

 

Tekenpreventie

 

Het tekenseizoen is weer begonnen! Het is daarom belangrijk dat u uw hond een goede bescherming biedt tegen teken, zeker als u woont of wandelt in een bosrijk gebied.

 

Teken kunnen ziektes overbrengen naar mens en dier. Het is daarom van belang dat u een teek tijdig en op de juiste manier verwijderd. Als u een teek binnen 24 uur na aanhechting op de juiste manier volledig verwijderd is de kans op ziekteoverdracht minimaal.

 

Gebruik het liefst een tekentang. Gebruik zeker geen alcohol of andere desinfecterende middelen voordat u de teek verwijderd, omdat de teek dan juist wel ziektes kan overdragen. Na het verwijderen van de teek, zou u de plek eventueel wel mogen desinfecteren, bijvoorbeeld met jodium of 70% alcohol.

 

Beschadig de teek niet, dus knijp niet in het lichaam van de teek. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid van uw dier vast. Verwijder de teek rustig en volledig, zodat de monddelen niet achterblijven in de huid. Draai daarom met de tekentang tot de teek los is.

 

Kijk eerst goed voordat u de teek gaat verwijderen. Soms worden andere bobbeltjes, zoals wratjes of tepels, voor teken aangezien.

 

Als uw hond vaak teken heeft, kunt u preventieve middelen gebruiken. De kans op tekenbeten neemt dan aanzienlijk af, maar er kan soms toch nog een teek aanhechten. Regelmatige controle blijft ook dan dus belangrijk.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen

Chippen

 

Chippen van honden verplicht

Vanaf 1 april 2013 moeten alle pups binnen 7 weken na de geboorte worden gechipt. Bovendien moeten ze voordat ze 8 weken oud zijn geregistreerd worden bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen databank. Ook geïmporteerde dieren moeten worden geregistreerd, en wel binnen 2 weken na import. Op deze manier wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel aanpakken.

Deze verplichting houdt in dat de pups al bij de fokker worden gechipt. Door middel van de registratie wordt het chipnummer gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar: naam, adres en telefoonnummer. Bij een verhuizing of bij verandering van eigenaar, dienen te gegevens in de databank aangepast te worden. Als een hond overlijdt, wordt hij uitgeschreven. Op deze manier blijven de gegevens in de databank altijd actueel.

Er is ook een belangrijk voordeel voor de hond en zijn baasje. Door het chippen en registreren kan een weggelopen of kwijtgeraakte hond gemakkelijker thuisgebracht worden.

Scheve kopstand konijn

Encephalitozoön cuniculi bij het konijn

Een mannetjes konijn van 6 jaar heeft plotseling last van een scheve houding van zijn kop. Hij eet nog goed, maar verliest wel soms zijn evenwicht. De bezorgde eigenaresse belt ons en maakt een afspraak om hem na te laten kijken. Bij ons op de praktijk valt op dat het konijn behalve een scheve kop ook een ritmische beweging van de ogen heeft. Daarnaast blijkt uit navraag bij de eigenaresse dat het konijn meer drinkt en meer plast. De dierenarts kan bij een nauwkeurig lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden vinden. Op grond van de verschijnselen is het zeer waarschijnlijk dat dit konijn lijdt aan E. cuniculi. De behandeling bestaat uit het dagelijks toedienen van panacur pasta. Na 6 weken zijn alle verschijnselen verdwenen. De eigenaresse houdt daarna het konijn extra goed in de gaten. Het kan namelijk ook na de behandeling nog steeds drager zijn en de verschijnselen zouden op een zekere dag terug kunnen komen.

Encephalitozoön cunculi is een parasitaire aandoening bij het konijn die vrij regelmatig voorkomt. Lang niet altijd heeft het konijn verschijnselen, ook kan het voorkomen dat een konijn pas lange tijd na besmetting verschijnselen gaat ontwikkelen. Stress of andere factoren die de weerstand van het konijn verminderen kunnen hierbij een rol spelen. De verschijnselen van de ziekte kunnen heel divers zijn. Zo kan een konijn hersenverschijnselen ontwikkelen, bijvoorbeeld een scheve kop, omrollen, epileptiforme aanvallen, zwaaibewegingen met het hoofd of ritmische bewegingen van de oogbol (nystagmus).  Het konijn kan ook problemen ontwikkelen aan de achterpoten, te denken valt dan aan verminderde kracht of verlamming aan de achterpoten, of een dronkenmansgang (ataxie). Tevens kunnen nierproblemen ontstaan, zoals meer drinken en meer plassen en urinebrand. Oogproblemen uiten zich als staar of ontstekingen in de voorste oogkamer. Daarnaast kan het konijn vermageren. Besmetting kan plaatsvinden door contact met urine van een besmet konijn. Daarnaast kan de ziekte in de baarmoeder worden doorgegeven van de voedster op de ongeboren jongen. De diagnose is soms lastig te stellen. Er kan bloedonderzoek of urineonderzoek gedaan worden. De uitslagen zijn echter meestal niet bewijzend voor de actieve infectie. Bij verdenking op E. cuniculi zal direct behandeld worden met panacur. In sommige gevallen kan dit gecombineerd worden met antibiotica en eventueel pijnstillers. Het lukt helaas meestal niet om het konijn helemaal vrij te krijgen van E. cuniculi. Het doel van de behandeling is dan ook de verschijnselen zoveel mogelijk te onderdrukken. De behandeling kan 1 tot 2 maanden in beslag nemen. Soms kan een konijn de verschijnselen terugkrijgen, meestal vanwege stress of een andere oorzaak van verminderde weerstand.

Lees meer